Montering

1 Montera upp väggskenorna på väggen enligt leverantörens anvisning

2. Sätt upp konsolerna på de höjder som passar för dig

3. Lägg på hyllplanen på konsolerna och skjut in dom mot vägen så lång det går. Clipset är anpassat för standard melamin och trä hyllor med en tjocklek på 17-19 mm.

tejp

4. Ta bort skyddsfilm från adhesivet på undersidan av clipset.

5. Placera ”vingarna” i öppningarna i väggskenan närmast ovan hyllplanet. Tänk på att placera clipset i överkant på öppningarna för att underlätta monteringen.

6. Tryck till du hör två klick

7. Upprepa proceduren för andra väggskenor som håller konsolen och hyllplan

OBS

  • Minst två clips behövs per hyllplan.
  • Testa att hyllplanet sitter fast

Bortmontering

1. Placera handen på hyllans bakkant och tryck lätt mot dig

2. Placera en bordskniv i den övre delen av öppningen på väggskenan, tryck lätt inåt.

3. Placera bordskniven i den andra öppningen och upprepa proceduren.

4. Lyft bort clipset.